MOTÖRHEAD CZECH REPUBLIC REVIVAL

cz


cz
Moto je jasné:,Co nejvěrohodněji a se ctí se přiblížit originálu. Zaposlouchat se můžete do songů od roku 1980 do 2006.námi prezentované v podání ostřílených rockerů.V playlistu nechybí modly jako ACE OF SPADES,KILLED BY DEATH,KILLERS a mnoho dalších skvělých songů. Velký důraz je věnován kvalitní show a image kapely. Řízný rock and roll podaný s neskutečnou vervou, a tvrdostí. Cílem kapely je uctívat památku mr. LEMMYHO KILMISTRA všude a co nejhlasitěji. "We are Motörhead, "Let Motorhead live"


eng
MOTÖRHEAD CZECH REPUBLIC REVIVAL The motto is clear: to approach the original as believably and with honor as possible. You can listen to songs from 1980 to 2006, presented by us, performed by seasoned rockers. The playlist includes idols such as ACE OF SPADES, KILLED BY DEATH, KILLERS and many other great songs. Great emphasis is placed on a quality show and the image of the band. Solid rock and roll performed with incredible vigor and hardness. The aim of the band is to honor the memory of mr. LEMMY KILMISTER everywhere and as loud as possible. "We are Motorhead, "Let Motorhead live"

Spřátelené kapely:
www.offspring-revival.cz/index.htm
www.kabat-tribute.cz

 

Ukázky: